Podporte nás

Napĺňanie poslania neziskovej organizácie je v plnej miere závislé od zabezpečenia nezávislého financovania z viacerých zdrojov. Sú to darcovia a podporovatelia, vďaka ktorým môžeme rozvíjať našu činnosť.

 

Staňte sa naším podporovateľom a zapojte sa tak do skvalitňovania vzdelávania, budovania multikultúrnej a otvorenej spoločnosti a podpory spolunažívania etnických skupín na Slovensku.

Podporte činnosť Školy dokorán a staňte sa súčasťou napĺňania nášho poslania!

Za Vašu podporu konkrétne dokážeme:

 

 • zabezpečiť školské pomôcky pre 1 dieťa,
 • uhradiť pre 1 dieťa vstup do múzea alebo galérie, návštevu divadelného predstavenia či ZOO.

 

 • uhradiť cestovné do školy pre 1 dieťa za 1 mesiac,
 • vybaviť triedu učebnými pomôckami na zlepšenie grafomotorických a matematických zručností žiakov (kocky, geometrické tvary a pod.).

 

 • zakúpiť knihy pre jednotlivca alebo 1 triedu,
 • zakúpiť pre 1 žiaka strednej školy učebnice pre povinný predmet – anglický alebo nemecký jazyk.

 

 • uhradiť doučovanie alebo jazykové kurzy pre 1 žiaka na 1 mesiac,
 • zakúpiť učebné pomôcky do 1 triedy, školy alebo školského klubu detí,
 • kúpiť školskú tašku pre 1 prváka.

 • uhradiť pobyt 1 dieťaťa v letnom tábore alebo jazykovom kurze,
 • zakúpiť športový materiál do 1 triedy alebo pre 1 školu,
 • zaplatiť celoročné školné v ZUŠ pre 1 talentovaného rómskeho žiaka,
 • prispieť ku kúpe hudobného nástroja alebo športového výstroja pre 1 nadaného rómskeho žiaka.

 

Ďakujeme za Vašu podporu!